Tillämpning av CO2 (R744) Köld i industriell Cold Storage kylanläggning

produkten Highlight

Modell LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 att 30 GPM | Max Head 50 fötter PS

De termodynamiska principer för LPA

De flesta nuvarande kyl- och luftkonditioneringssystem slösar 20% till 40% av

Tillämpning av CO2 (R744) Köld i industriell Cold Storage kylanläggning

tillämpning-of-Co2-R744-kylmedel-i-industriell kyllagring-kylning-planr

Detta dokument beskriver fyra enkel skede CO2 (R744) ångkompression kylsystem betjänar två medelstora frys butiker i en livsmedelsförädling belägen i Brisbane, Australien. De processer som leder till valet av koldioxid som kylmedel såväl som valet av kondenserande mediet är detaljerade. Dessutom är den allmänna växtdesignkoncept, växt kontroll, automatisk avfrostning metod, praktiska frågor om installation och praktiska svårigheter vid driftsättning beskrivs i detalj. En bedömning av den långsiktiga tillförlitligheten hos de R744 systemen görs och framtida tillämpningar av R744 som ett kylmedel diskuteras.

Ladda ner hela artikeln här >> Tillämpning-of-CO2- (R744) -Refrigerant-in-industriell kyllagring-kyl--anläggning (132Kb)

Kommentarer är stängda.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp