Fallstudie - Energieffektivitet - Kyld lagring

Fallstudie - Energieffektivitet - Kyld lagring

cut-huvud-tryck-cut kostnad

För att testa användningen av lägre fläkthastigheter i kontrollerad atmosfär kylda butiker för äpplen, tre av de trettio nio nya kylrum byggs på Geldermalsen auktion i Nederländerna hade variabel hastighet fans installerade i ett undertak snarare än fasta hastighetsfläktar installerats över dörren i en design med ett sluttande tak. Desto bättre luftfördelning som tillhandahålls av undertaket tillät den erforderliga luftcirkulationshastigheten halveras från 50 gånger volymen av butiken cirkuleras per timme ned till 25 under initial kylning och från 25 att 12.5 under lagringsperioden. Den energi som används av fläktarna sänktes med 30%, detta motsvarar en fläkt energibesparing av 2.2 kWh / kg frukt lagrades över en säsong. Om besparingarna i kyl- lasten tas även hänsyn till de besparingar kommer att vara runt 3 kWh / kg frukt lagras.

Hämta dokument fallstudie kyld lagrings-kyl-energibesparingar

Kommentarer är stängda.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp