Fallstudie Retail Refrigeration - LPA vätsketryck Förstärkning

Fallstudie Retail Refrigeration - LPA vätsketryck Förstärkning

cut-huvud-tryck-cut kostnad

A LPA® Flytande tryckförstärkare anpassades till den höga temperaturen rack Big Fresh Mt. Wellington butik i Nya Zeeland. Hyllan används fyra D4DA-1000 Copeland kompressorer och en 4DH-1500 ger en nominell kapacitet på 89.5 kW använder R22 köldmedium. När du har installerat LPA förångningstemperaturen ökade med 6.4 ºC, vilket indikerar att flashånga i sugledningen hade adverselyaffected utförandet av expansionsventiler. Den uppmätta energisparande var 32%.

Hämta dokument fallstudie-retail-kyl-central-system-energibesparingar

Kommentarer är stängda.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp