Möjliga energibesparingar och FUD möjligheter för icke-Vapor-Compression HVAC Technologies

Möjliga energibesparingar och FUD möjligheter för icke-Vapor-Compression HVAC Technologies

Energisparande potential-och-FUD-möjligheter-till-icke-ång-kompressions VVS-teknik

mars 2014

Denna rapport har upprättats som en redogörelse för arbete som sponsras av en byrå av Förenta staternas regering. Varken USA: s regering, eller någon av dess underorgan, eller någon av deras anställda, eller någon av deras entreprenörer, underleverantörer, eller deras anställda gör någon garanti, uttryckligen eller underförstått, eller förutsätter något rättsligt ansvar eller ansvar för riktigheten, fullständigheten, eller nyttan av någon information, apparater, produkt eller process avslöjas, eller representerar att dess användning inte skulle göra intrång privatägda rättigheter. Referens till någon specifik kommersiell produkt, process eller tjänst genom varunamn, varumärke, tillverkare, eller på annat sätt, inte nödvändigtvis utgör eller antyda sitt stöd, rekommendation eller gynna av USA: s regering eller någon myndighet, entreprenör eller underleverantör därav. Synpunkter och åsikter av författare som uttrycks här inte nödvändigtvis ange eller återspegla de av USA: s regering eller någon myndighet därav.
Tillgänglig elektroniskt här Icke-Vapor Compression HVAC Rapportera

Kommentarer är stängda.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp