Att införa den nya Stainless Steel Series LPA®

Att införa den nya Stainless Steel Series LPA®

875-SS-050-B

Modell 875-SS-050 | 8 att 45 GPM | Head 60 fötter

För att möta kraven från högre arbetstryck, har nya rostfria serien LPA®-SS-050 utformats för att göra just det.

Enkel, tillförlitlig och mångsidig har varit ett kännetecken för LPA® varumärke pumpar för över 30 år.

Applicering innefattar men inte begränsat till; DX frikyla, DX termisk lagring, Köld Distribution och vätsketryck Förstärkning.

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp