Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Flytande Delivery System

Funktionen hos LDS ™ Flytande Delivery System är att leverera 100% vätska till expansionsventiler för att förbättra systemets prestanda för system som har långa flytande linjer eller storleks frågor, kapacitetsförlust eller andra problem förknippade med låga köldflödeshastigheter och dålig oljeretur vid låga kondense temperaturer.

.875-surge-158-auto-bypass1.8c

I varmare klimat, flash eliminering gas på grund av sol vinster. Procentandelen besparingar som gjorts beror på den aktuella kylsystemet s effektivitet och geografiskt läge. Ytterligare besparingar uppnås när systemen har långa vätskeledningar, eller om de flytande linjerna stiger mer än 3m (10 ').

vätskesystem leverans


BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp