Modell 860-IND-PM8

Modell 860-IND-PM8

HY-SAVE® Model 860-PM8-KitRef:HYS-860-HBOLR218-3-35-GPM

860-IND bottenutlopp vätskemottagare. 10 tals tusentals LPA® pumpar har installerats i denna konfiguration. Detta ger extremt tillförlitliga prestanda och funktioner och kräver minsta möjliga mängd köldmedium för att hålla vätskeledningar fulla och flash gas gratis under låg omgivnings drift. Kompressor kort cykelfrågor ofta lösas på grund av god kvalitet vätska levereras.

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp