Utförande av två faser Ejektor Expansion kylcykel

Utförande av två faser Ejektor Expansion kylcykel

performance_of_the_two_phase_ejector_expansion_refrigeration_cycle

[EXTERN] 2005, Vätskemekanik, Värmekonstruktion och Flervägsflödesforskning Laboratorium (FRAMTID), Institutionen för maskinteknik, Konung Mongkuts Tekniska Högskola Thonburi, Bangmod, Bangkok 10140, Thailand.

Heder av Somchai Wongwises & Somjin Disawas

En ejektor eller jetpump är en anordning som använder en högtrycksvätska för att pumpa en lågtrycksvätska till ett högre tryck vid ett diffusorutlopp. På grund av sin låga kostnad och frånvarande rörliga delar har ejektorer använts i olika tekniska tillämpningar. En välkänd applikation är användningen av utkastaren i kylsystem som kompressor för att komprimera kylmedelsångan från förångaren till kondensorn. Denna typ av ansökan förklaras i [1]. Men förutom att fungera som kompressor föreslog Kornhauser [2] användningen av ejektorn som en expansionsanordning för att expandera högtryckskylmediet från kondensorn för att nå evaporatortrycket.

Ladda ner hela papper här >>prestanda tvåfas ejektor expansions kylcykel

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp