R22 utfasning Guide - Råd om alternativ och riktlinjer för användare

R22 utfasning Guide - Råd om alternativ och riktlinjer för användare

R-22 Bottle
R22 Fas ut guide broschyr har tagits fram av DETR / DTI att ge vägledning till industrin om de troliga konsekvenserna av det nya EG-förordningen. Det bör inte åberopas som ett definitivt uttalande av lagen och är inte en ersättning för juridisk rådgivning. Lagtolkning är en fråga för domstolarna. DETR och DTI tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av beroendet av det här dokumentet.
Den typ av kompressor som används i ett kylsystem har ett starkt inflytande på möjligheter konvertering. De vanligaste sorterna inkluderar fram- och återgående, skruv och centrifugal. Motor- / kompressorhuset är särskilt viktig. Mycket små och små system använder "hermetiska" kompressorer, som är inrymt i en svetsad metallskal. Konverterings alternativ för Hermetics är något begränsad. Större kompressorer är "semi-hermetiska" (motor / kompressor i en flänsad hölje) eller "öppna" (separat motor och kompressor). Det är ofta lättare att konvertera än Hermetics.
r22 avveckla guide

Kommentarer är stängda.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp