Översyn av utkastare designparametrar och geometri för kyl- och luftkonditionering applikationer

Översyn av utkastare designparametrar och geometri för kyl- och luftkonditionering applikationer

review_of_ejector_design_parameters_geometry_refrigeration_air-conditioning_applications

[EXTERN] Sammanfattning:

I detta papper utvecklas en termodynamisk modell av korscykeln för ejektor-expansionstranscritisk CO2. De grundläggande transkritiska CO2-systemen uppvisar låg energieffektivitet på grund av deras stora gasstörning. Byte av gasventilen med en ejektor är en effektiv åtgärd för att återvinna en del av den förlorade energin i expansionsprocessen. Effekten av sugdysans tryckfall (SNPD) på cykelprestandan diskuteras. Resultaten tyder på att SNPD har liten inverkan på ingreppsförhållandet. Det finns en optimal SNPD som ger maximalt återställt tryck och COP under ett angivet tillstånd. Värdet på det optimala SNPD beror huvudsakligen på effektiviteten hos motivmunstycket och sugmunstycket, men det är väsentligen oberoende av avdunstningstemperaturen och gaskylarens utloppstemperatur.

Med tillstånd av B.ELHUB Mohamed AZLY Abdul Aziz, MOHD Khairul Anuar BIN SHRIF SOHIF MAT, Solar Energy Research Institute (SERI) UniversitiKebangsaan Malaysia UKM 43600 UKM, Bangi Selangor, Malaysia

Ladda ner hela papper här >> review_of_ejector_design_parameters_geometry_refrigeration_air_conditioning_applications

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp