Studie av kapillärrör i trans CO2 kylsystem

produkten Highlight

Modell LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 att 30 GPM | Max Head 50 fötter PS

De termodynamiska principer för LPA

De flesta nuvarande kyl- och luftkonditioneringssystem slösar 20% till 40% av

Studie av kapillärrör i trans CO2 kylsystem

Studie-of-kapillärrör-for-Transkritiska-Co2-Systems

[EXTERN] Sammanfattning: En genomgång av litteraturen på flödet av kapillärrör av olika flödeskonfigurationer särskilt adiabatisk och icke adiabatiska, har diskuterats i detta dokument. Papperet presenterar experimentella och numerisk analys av olika kategorier ger information om de olika inparametrar särskilt rördiameter, rörlängd, yta roughness.Other information innefattar typ av köld används korrelationer föreslagna och metod som användes i analysen av flödet rakt igenom och icke adiabatiska flödesförhållanden. Nyckelord: CO2, Transkritiska cykel, Kapillärrör, adiabatisk, icke adiabatisk (diabatic)

Med tillstånd av KBP College of Engineering Satara, Maharashtra, Indien 2 Dr.BATULonere Raigad, Maharashtra, Indien

Ladda ner hela papper här >> study_of_capillary_tube_for_transcritical_co2_system

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp