LPA® Tour Page 05

LPA® Tour Page 05

föregående | Nästa

Flash Gas?

Med ökningen av flash gas, Förlorar förångaren kapacitet, och oljeretur till systemet inte längre är tillförlitlig. Elektroniska expansionsventiler skulle öppna bredare för att kompensera för blixt gas som inte ger någon kylning effekt. Ytterligare steg för kompressor belastning skulle krävas för att åter komprimera denna ånga som har komprimerats en gång tidigare. Den utrustningens livslängd kan förkortas avsevärt.

Betrakta ett R404a system, med en åtta psi droppe i vätskeledningen. På 90F (32 ° C) kondense, flash gas är endast 2 vikt-%. Vid dessa högre tryck bubblorna är komprimerade och föreliggande litet problem. Men om vi sänka kondenseringstemperaturen till 60F (15 ° C), kommer flashgasen upptar 34% av vätskeledningen volymen.

Image3

flash gas

flash gas

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp