DXFC ™ termodynamik

DXFC ™ termodynamik

Besparingar på upp till 95%, om vädret tillåter

DXFC ™ är oftast mest lämpad för kallare eller måttliga klimat. Köld levereras av LPA® pumpen till förångare där den absorberar värme.

Värme som absorberas av förångaren är ett mått på fluidets latenta fasövergång och massflödeshastigheten. I vårt exempel 7,920 Ib / h av R134A går in vid 50F givet den latenta värmen specifika kapaciteten hos fluiden är 81 Btu / lb möjliggör en 80% fasförändring. 7,920 Ib / h x 81 BTU / lb x .8 = 42 ton.

Applikationer inkluderar serverrummet luftkonditionering, byggnader inre kontors luftkonditionering beläggning värmevinster, underjordiskt valv luftkonditionering, hög / medel / låg kyl termiska kalla lagringstillämpningar, produktion kylning och andra allmänna kylning.
dx frikyla

dx frikyla

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp