LDS ™ Systemöversikt

LDS ™ Systemöversikt

LDS ™ -systemet är i huvudsak en vätskemottagare med en LPA®-pump under den. Den består av en lågprofilmottagare som vanligtvis är placerad under kondensorerna så att vätskan dränerar effektivt oberoende av systemets kondenseringstryck som upprätthålls. Det ger samma fördelar med LPA®-pumpen, förutom att den har en bottenuttagsmottagare som rymmer långa vätskelinjer.

Tillämpningar inkluderar stormarknader, kylförvaring, frysförvaring, produktion kylning och andra kylanläggningen med långa vätskeledningar eller höga vertikala stiger.

Alla LPA®-flytande kylmedelspumpar är underhållsfria och ger över 20 års exceptionell och pålitlig service.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp