LDS ™ Systemöversikt

LDS ™ Systemöversikt

LDS ™ -systemet är i huvudsak en vätskemottagare med en LPA® pump under den. Den består av en profil-mottagare låg vanligtvis belägen under kondensorerna, så att vätskan dräneras effektivt oavsett systemets kondenseringstrycket upprätthålls. Det ger samma fördelar av den LPA® pumpen utom har ett bottenutlopp mottagare för att rymma långa vätskeledningar.

Tillämpningar inkluderar stormarknader, kylförvaring, frysförvaring, produktion kylning och andra kylanläggningen med långa vätskeledningar eller höga vertikala stiger.

Alla LPA® pumpar flytande köld är underhållsfria och ger över 20 år av exceptionell och pålitlig service.

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp