Trans CO2 värmepumpsystem: Energianalys inklusive värmeöverföring och flödesflödeseffekter

produkten Highlight

Modell LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 att 30 GPM | Max Head 50 fötter PS

De termodynamiska principer för LPA

De flesta nuvarande kyl- och luftkonditioneringssystem slösar 20% till 40% av

Trans CO2 värmepumpsystem: Energianalys inklusive värmeöverföring och flödesflödeseffekter

transcritical_co2_heat_pump_systems

Detta dokument presenterar exergetic analys och optimering av en transkoldioxidbaserad värmepumpcykel för samtidig uppvärmning och kylning applikationer. En datormodell har utvecklats först att simulera systemet vid steady state för olika driftsförhållanden och sedan att utvärdera systemet bygger på COP liksom exergetic effektivitet, inklusive komponent klokt irreversibilitet.

Ladda ner hela papper här >>J2. Transkritisk CO2 värmepumpsystem energianalys inklusive värmeöverföringen och fluidflödeseffekter

Lämna ett svar

BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp