En upptäckt – kondensordränering

produkten Highlight

De termodynamiska principer för LPA

De flesta nuvarande kyl- och luftkonditioneringssystem slösar 20% till 40% av

Co2 Liquid Refrigerant Pump & LPA Economizer

LPA®-pumpen är en förseglad enhet med öppen drivning med viktiga designegenskaper:

DXFC ™ Väggmonterad Split AC enhet med Outdoor Kondensor

[Public Disclosure-23 oktober 2016] DXFC, DX frikylning alternativet till att köra

En upptäckt – kondensordränering

inifrån av en kylvätskebehållare

Att trotsa gravitationens lagar. Kondensordränering. Videon visar en vätskemottagare installerad 20 fot ovanför utomhuskondensorn. Studien och beteendet hos flytande köldmedium som strömmar från en luftkyld kondensor till en vätskebehållare har tillhandahållits. En vätskebehållare och LPA®-pump lyftes till taket för att simulera en 20′ kondensordräneringsökning. Det förbättrade kondensorflödet är en bieffekt av ett fenomen som inträffar i vätskebehållaren. Vi hänvisar till det fenomenet som "mottryck". I en ny patentansökan eliminerar samma "mottryck" pumpkavitation vid alla NPSH. En liknande metod tillämpas på pumpade Co2-recirkulationskylkretsar. —-> Youtube

Lämna ett svarBEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp