Kostnad effektiv övervakning

Kostnad effektiv övervakning

kylning energiövervakning

För att bevisa energieffektivitetsvinster eller för utveckling och forskning erbjuder vi ett tillförlitligt verktyg för dataflöde och rapportering som ger värdefull bildning. Eftersom egenskaperna för de flesta kylanläggningernas konsumtion beror mycket på omgivningstemperaturer utanför, en beprövad variabel baslinjemetod som kallas ”korrelationskoefficient” som beräknar kWh och jämförs med omgivningstemperaturen. kylning energiövervakningkylning energiövervakningModulen innehåller automatiserade alarmerande svarsmöjligheter för att varna för någon energi slösa störningar såsom höga kondenseringstemperaturer eller låga sug temperaturer, som alla bidrar till lägre effektivitet och högre elräkningar.

Ställ in är helt automatiserad, admin faciliteter är tillgängliga för att ställa baslinjer, larm och andra kretskonfigurationer. Varje modul kan övervaka två kylkretsar och kan utökas upp till 40 kretsar per datakortet eller Ethernet-anslutning.

Inbyggd Ethernet kan du ansluta direkt till Internet utan IT-erfarenhet. Valbara sensor konfigurationer för att passa dina inställningar och övervakning preferenser. Installationen är snabb och enkel och kräver inte någon tredje part kunskap.

 BEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp