Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Flytande Delivery System

Funktionen hos LDS ™ Flytande Delivery System är att leverera 100% vätska till expansionsventiler för att förbättra systemets prestanda för system som har långa flytande linjer eller storleks frågor, kapacitetsförlust eller andra problem förknippade med låga köldflödeshastigheter och dålig oljeretur vid låga kondense temperaturer.

.875-surge-158-auto-bypass1.8c

I varmare klimat eliminerar flashgas på grund av solvinster. Procentandelen av besparingarna beror på det nuvarande kylsystemets effektivitetsnivå och geografiska läge. Ytterligare besparingar uppnås när system har långa vätskeledningar, eller om vätskeslinjerna stiger mer än 3 m (10 ′).

vätskesystem leveransBEHÖVER HJÄLP? Klicka här för onlinehjälp